Czyste powietrze

Co to jest program „Czyste powietrze”?

Czyste Powietrze to kompleksowy program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie lub likwidację emisji szkodliwych pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne wysokoemisyjne paliwa stałe.

Do kogo skierowany jest program?

Program czyste powietrze dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domków jednorodzinnych. Program opiera się na dotacjach do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacji budynków. Działania programu czyste powietrze ma nie tylko na uwadze ochronę środowiska, ale również budżet domowy. Wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne wykorzystujące odnawialne źródła energii to bardzo duże oszczędności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu priorytetowego m.in. można otrzymać na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) spełniających wymagania programu
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wiele domów jednorodzinnych w Polsce zostało zbudowanych bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie stosowano podczas budowy izolacji cieplnej. Ciepło bez odpowiedniej izolacji szybko przenika na zewnątrz co prowadzi do bardzo dużych strat energii, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Termomodernizacja domów ogromnie wpłynie na oszczędności w ogrzewaniu.

Szczegóły dofinansowania

Okres wdrażania programu przewidziany jest na lata 2018-2029 a budżet opiewa na kwotę 130 mld zł. Uzyskać można częściowy zwrot poniesionych kosztów inwestycji, maksymalny koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł. a minimalny koszt to 7 tys. zł. Wielkość dofinansowania jest również zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł może się starać o przyznanie podstawowego poziomu dofinansowania. Osoba fizyczna która uprawniona jest do podwyższonego poziomu dofinansowania, musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, składać je można on-line, pocztą, w siedzibie WFOŚiGW lub w banku razem z wnioskiem o kredyt. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o dotację oraz w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

„Czyste powietrze” krok po kroku

Przedstawiamy poniżej kroki, które należy podjąć:

 • Zapoznaj się ze szczegółami programu : założeniami, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem
 • Zbadaj potrzeby budynku. Sprawdź aktualny stan budynku i jego potrzeby
 • Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wszystkich wytycznych.
 • Po złożeniu wniosku przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
 • Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 • Złóż wniosek o płatności.
 • Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia.
 • Rozliczenie przedsięwzięcia.