Relacje inwestorskie

Zarząd:

Zbisław Lasek – Prezes Zarządu

zbisław lasek

Rada nadzorcza:

Jakub Meduna                                    Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Oleś                                             Członek Rady Nadzorczej
Jakub Warmuz                                   Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pawłucki                              Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Jochemczyk                          Członek Rady Nadzorczej