Relacje inwestorskie

Zarząd:

Zbisław Lasek – Prezes Zarządu

zbisław lasek

Tomasz Wielgo – Członek Zarządu

Rada nadzorcza:

Stanisław Lasek                                 Przewodnicząca RN
Dariusz Chrzanowski                        Członek RN
Dawid Kolasa                                     Członek RN
Artur Oleś                                            Członek RN
Roman Pudełko                                 Członek RN