Relacje inwestorskie

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

Rok 2022
– raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2021 rok – w dniu 21.03.2022 roku,
– skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 16.05.2022 roku,
– skonsolidowany raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 16.08.2022 roku,
– skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 14.11.2022 roku.

Rok 2021
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Rok 2020
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 17 maja 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 5 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 lipca 2020 r.