Prosument – bilansowanie energii

Prosument – kto to?

PROSUMENT – to połączenie wyrazów „producent” i „konsument”, przy czym chodzi tu o konsumenta zaangażowanego we współtworzenie i promowanie produktu ulubionej marki albo w jednoczesną produkcję i konsumpcję dóbr lub usług.

Zgodnie z nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), która weszła w życie w czerwcu 2019 roku – Prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

Prosumentem mogą zostać:

 • gospodarstwa domowe
 • przedsiębiorcy
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • nadleśnictwa
 • związki sportowe
 • jednostki badawcze
 • fundacje i stowarzyszenia  

pod warunkiem, że energia elektryczna wytworzona jest z odnawialnych źródeł energii za pomocą paneli fotowoltaicznych (miktoinstalacji). Wytworzona energia elektryczna jest zużywana tylko na własne potrzeby. Prosument jest odbiorcą końcowym, nie może on wytwarzać energii elektrycznej w celu przesyłania i jej dystrybuowania.

Dzięki mikroinstalacji stajemy się Prosumentami, a co za tym idzie stajemy się niezależni energetycznie, dbamy o środowisko naturalne, a także inwestujemy w swoją przyszłość.

Na czym polega bilansowanie energii?

Wyprodukowana energia elektryczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest do zaspokojenia bieżącego zużycia w gospodarstwie domowym. Jeśli mikroinstalacja wyprodukuje więcej energii niż wynosi aktualne zużycie, wyprodukowana nadwyżka energii elektrycznej jest oddawana do sieci energetycznej która może być odebrana w pochmurne dni, gdy instalacja fotowoltaiczna nie działa w pełni. Dzieje się tak dzięki pojęciu Net metering – umożliwia ono magazynowania wyprodukowanej energii w zbiorczej sieci energetycznej.

Net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Sprzedawca informował będzie Prosumenta o ilości rozliczanej energii elektrycznej zgodnie z okresami przyjętymi w umowie kompleksowej. Odbiór nadwyżek energii odebrać można w okresie do 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego w ramach proporcji zależnej od mocy instalacji:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

Opustowi podlegają: energia elektryczna czynna oraz opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych. Rejestracja informacji o ilości pobieranej oraz oddawanej energii do sieci zbiorczej odbywa się za pomocą licznika dwukierunkowego.

Co dzieje się z wytworzoną nadwyżką energii?

Roczne zużycie energii 5000 kWh – instalacja PV produkuje dokładnie tyle energii elektrycznej, ile jest potrzebne na bieżące zużycie w gospodarstwie domowym, kiedy jej nie potrzebujemy magazynowana jest w sieci i możemy skorzystać z niej w dowolnym momencie np. w czasie pochmurnego dnia, gdy instalacja PV nie działa w pełni. Płacimy tylko stałe koszty abonamentowe i koszty przesyłania energii. Licznik dwukierunkowy dokładnie wskaże ilość oddanej i pobranej energii. W takim przypadku mamy do czynienie z bilansem zerowym.

Roczne zużycie energii 5000 kWh – instalacja PV produkuje mniej energii elektrycznej niż jest potrzebna na bieżące zużycie w gospodarstwie domowym. Wyprodukowaną energię elektryczną zużywamy na bieżąco, a niedobór odbieramy z sieci. Licznik dwukierunkowy pokaże dokładną ilość pobranej energii. Płacimy za ilość energii elektrycznej pobranej z sieci oraz koszty stałe. W takim przypadku mamy do czynienia z bilansem ujemnym.

Roczne zużycie energii 5000 kWh – instalacja PV produkuje więcej energii elektrycznej niż jest zużywana na bieżące potrzeby. Nadwyżka energii elektrycznej zostaje magazynowana w sieci. Licznik dwukierunkowy wykaże, że pobraliśmy z sieci mniej energii niż wyprodukowaliśmy i oddaliśmy, wówczas mamy 365 dni na jej zbilansowanie.

Dla jeszcze lepszego zrozumienia nadwyżki elektrycznej załóżmy ze roczne zużycie energii elektrycznej to 5000 kWh a my wyprodukowaliśmy 6000 kWh, czyli mamy do odbioru 1000 kWh. Mamy w domu grzejnik o mocy 2 kW, jeśli przeliczymy nasza nadwyżkę na ilość godzin grzania takim grzejnikiem to wyjdzie nam, że możemy grzać 500 godzin co nam daje 62 dni grzania po 8 godzin dziennie.

Prosument w skrócie

Podsumowując:

 1. Prosumentem stajesz się, kiedy zamontujesz instalacji fotowoltaiczna– odbierasz i produkujesz energię.
 2. Twój dostawca energii ma obowiązek założyć licznik dwukierunkowy, który wskazuje zużycie i produkcję energii.
 3. Nadwyżkę energii, którą oddaje się do sieci, można wykorzystać w przeciągu 365 dni w 70%, a nawet 80%, co jest realną korzyścią.
 4. Wybierając instalację PV należy kierować się realnym zużyciem energii w gospodarstwie domowym.
 5. Montując instalację fotowoltaiczna korzystasz z odnawialnych źródeł i dbasz o środowisko.

Zamów wycenę swojej
instalacji fotowoltaicznej już dziś!

Skontaktuj się z nami pod numerem 32 479 89 00 lub napisz do nas na maila: kontakt@serwer2056661.home.pl. Nasz konsultant wyjaśni wszelkie szczegóły oraz zbierze dane dotyczące Twojej instalacji fotowoltaiczne. Następnie przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę. Zacznij produkować swój prąd z MINUTOR Energia już dziś!MINUTOR Energia zajmuje się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorstw. Głównym obszarem naszej działalności jest śląsk oraz małopolska, ale istnieje również możliwość wykonania instalacji w innych województwach.