fbpx

Prosument – bilansowanie energii

Prosument – kto to?

PROSUMENT – to połączenie wyrazów „producent” i „konsument”, przy czym chodzi tu o konsumenta zaangażowanego we współtworzenie i promowanie produktu ulubionej marki albo w jednoczesną produkcję i konsumpcję dóbr lub usług.

Zgodnie z nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), która weszła w życie w czerwcu 2019 roku – Prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

Prosumentem mogą zostać:

 • gospodarstwa domowe
 • przedsiębiorcy
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • nadleśnictwa
 • związki sportowe
 • jednostki badawcze
 • fundacje i stowarzyszenia  

pod warunkiem, że energia elektryczna wytworzona jest z odnawialnych źródeł energii za pomocą paneli fotowoltaicznych (miktoinstalacji). Wytworzona energia elektryczna jest zużywana tylko na własne potrzeby. Prosument jest odbiorcą końcowym, nie może on wytwarzać energii elektrycznej w celu przesyłania i jej dystrybuowania.

Dzięki mikroinstalacji stajemy się Prosumentami, a co za tym idzie stajemy się niezależni energetycznie, dbamy o środowisko naturalne, a także inwestujemy w swoją przyszłość.

Na czym polega bilansowanie energii?

Wyprodukowana energia elektryczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest do zaspokojenia bieżącego zużycia w gospodarstwie domowym. Jeśli mikroinstalacja wyprodukuje więcej energii niż wynosi aktualne zużycie, wyprodukowana nadwyżka energii elektrycznej jest oddawana do sieci energetycznej która może być odebrana w pochmurne dni, gdy instalacja fotowoltaiczna nie działa w pełni. Dzieje się tak dzięki pojęciu Net metering – umożliwia ono magazynowania wyprodukowanej energii w zbiorczej sieci energetycznej.

Net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Sprzedawca informował będzie Prosumenta o ilości rozliczanej energii elektrycznej zgodnie z okresami przyjętymi w umowie kompleksowej. Odbiór nadwyżek energii odebrać można w okresie do 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego w ramach proporcji zależnej od mocy instalacji:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

Opustowi podlegają: energia elektryczna czynna oraz opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych. Rejestracja informacji o ilości pobieranej oraz oddawanej energii do sieci zbiorczej odbywa się za pomocą licznika dwukierunkowego.

Co dzieje się z wytworzoną nadwyżką energii?

Roczne zużycie energii 5000 kWh – instalacja PV produkuje dokładnie tyle energii elektrycznej, ile jest potrzebne na bieżące zużycie w gospodarstwie domowym, kiedy jej nie potrzebujemy magazynowana jest w sieci i możemy skorzystać z niej w dowolnym momencie np. w czasie pochmurnego dnia, gdy instalacja PV nie działa w pełni. Płacimy tylko stałe koszty abonamentowe i koszty przesyłania energii. Licznik dwukierunkowy dokładnie wskaże ilość oddanej i pobranej energii. W takim przypadku mamy do czynienie z bilansem zerowym.

Roczne zużycie energii 5000 kWh – instalacja PV produkuje mniej energii elektrycznej niż jest potrzebna na bieżące zużycie w gospodarstwie domowym. Wyprodukowaną energię elektryczną zużywamy na bieżąco, a niedobór odbieramy z sieci. Licznik dwukierunkowy pokaże dokładną ilość pobranej energii. Płacimy za ilość energii elektrycznej pobranej z sieci oraz koszty stałe. W takim przypadku mamy do czynienia z bilansem ujemnym.

Roczne zużycie energii 5000 kWh – instalacja PV produkuje więcej energii elektrycznej niż jest zużywana na bieżące potrzeby. Nadwyżka energii elektrycznej zostaje magazynowana w sieci. Licznik dwukierunkowy wykaże, że pobraliśmy z sieci mniej energii niż wyprodukowaliśmy i oddaliśmy, wówczas mamy 365 dni na jej zbilansowanie.

Dla jeszcze lepszego zrozumienia nadwyżki elektrycznej załóżmy ze roczne zużycie energii elektrycznej to 5000 kWh a my wyprodukowaliśmy 6000 kWh, czyli mamy do odbioru 1000 kWh. Mamy w domu grzejnik o mocy 2 kW, jeśli przeliczymy nasza nadwyżkę na ilość godzin grzania takim grzejnikiem to wyjdzie nam, że możemy grzać 500 godzin co nam daje 62 dni grzania po 8 godzin dziennie.

Minutor Energia - Prosument Bilansowanie Energii

Prosument w skrócie

Podsumowując:

 1. Prosumentem stajesz się, kiedy zamontujesz instalacji fotowoltaiczna– odbierasz i produkujesz energię.
 2. Twój dostawca energii ma obowiązek założyć licznik dwukierunkowy, który wskazuje zużycie i produkcję energii.
 3. Nadwyżkę energii, którą oddaje się do sieci, można wykorzystać w przeciągu 365 dni w 70%, a nawet 80%, co jest realną korzyścią.
 4. Wybierając instalację PV należy kierować się realnym zużyciem energii w gospodarstwie domowym.
 5. Montując instalację fotowoltaiczna korzystasz z odnawialnych źródeł i dbasz o środowisko.

Zamów wycenę swojej
instalacji fotowoltaicznej już dziś!

Skontaktuj się z nami pod numerem 32 479 89 00 lub napisz do nas na maila: kontakt@minutor-energia.pl. Nasz konsultant wyjaśni wszelkie szczegóły oraz zbierze dane dotyczące Twojej instalacji fotowoltaiczne. Następnie przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę. Zacznij produkować swój prąd z MINUTOR Energia już dziś!

MINUTOR Energia zajmuje się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorstw. Głównym obszarem naszej działalności jest śląsk oraz małopolska, ale istnieje również możliwość wykonania instalacji w innych województwach.

Napisz do nas

  Umów się na bezpłatny audyt energetyczny, wypełnij formularz i pozwól nam przygotować ofertę na najlepszą fotowoltaikę dla Twojego domu.

  Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

  Facebook
  LinkedIn
  Instagram